“Hizmette kalite, kalitede süreklilik“
Cinerler Taşımacılık
1997 yılından itibaren, 1. ve 2. ünitelerinde 150 MW., 3. ve 4. ünitelerinde 160 MW güç üreten Çayırhan Termik Santrali’nin yıllık ortalama 1.600.000 ton (+/-) kömür ihtiyacını (yükleme ve taşıma) karşılayan ve halen maden ocaklarından bantlarla çıkarılan kömürün baca ağzından yükleme ve nakliye işlemlerini yaparak toplam 4 üniteden oluşan 620 MW kurulu güce sahip Çayırhan Termik Santralini firmamız günün 24 saati beslemektedir.

2004 yılından itibaren Dünyanın en büyük ikinci trona cevheri yatağı olan ve yılda 1 milyon ton soda külü ve ayrıca gıda sektöründe kullanılmak üzere 100.000 ton sodyum bikarbonat üreten Beypazarı Eti Soda A.Ş.’nin yıllık ortalama 156.000 ton (+/-) kömür (yükleme-taşıma) ve kamyon/iş makinesi ihtiyacını karşılamaktadır.