“Hizmette kalite, kalitede süreklilik“
Sosyal Sorumluluk

Kurucumuz sayın Yener Ciner’in, “ülkesinden kazandığını ülkesine verme” ilkesi, Cinerler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk alanının temel konusunu oluşturmaktadır.
Bu ilke ile yola çıkarak, grubumuzun yarattığı doğrudan ve dolaylı istihdam olanakları, yatırımları ve ödediği vergilerle de tüm toplum için değer üreten, toplum ve sosyal sorumluluk projeleri ile de geniş anlamda, tüm toplum için faaliyette bulunduğunu somut olarak ortaya koymaktadır.
Grubun bu alandaki temel faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

Eğitim Projeleri:

- Ciner İlköğretim Okulu (Avşa Adası - Bandarma),
- Yurt içi öğrenci bursları,


Sivil Kuruluş Projeleri:

- Hopa Derneği iş birliği ile yapılan yardımlar,


Diğer Projeler:

- Amatör spor kulüplerine verilen sponsorluk destekleri,
- Hopa Belediyesi iş birliği ile, çocuk parkı alanlarının bağışı,
- Hopa Belediyesi iş birliği ile, spor alanlarına spor aletleri bağışı,
- Hacı Hasan Camii’nin minare inşaatı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması,