“Hizmette kalite, kalitede süreklilik“
Başkanın Mesajı

“Hizmette Kalite ve Kalitede Süreklilik”

1963 yılında temelleri atılan grubumuz hiç durmadan ve her geçen gün gelişerek devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bugüne hayata geçirdiğimiz projelerimizin doğruluğuna ve özsermayemize güvenerek hareket ettik.

Cinerler Group olarak ekonomik krizlerde dahi yatırım yapmaktan çekinmedik. Ülkemize ve insanlarımıza daima inandık. Tüm iş hayatımızın ve yatırımlarımızın neticeleri; çalışanımızdan tedarikçimize, müşterilerimizden, resmi kuruluşlara kadar artı bir kazanım olarak ülkemize geri dönmüştür. Gelecekte de katlanarak fayda sağlamaya devam edeceğine inancımız tamdır. Ticaret hayatını, hiçbir zaman salt maddi bir kazanç olarak görmedik. Yaptığımız her işin, her yatırımın ülkemizin toplumsal ve kültürel hayatına mutlak katkı sağlaması gerekliliğine özen gösterdik.

Bugün bu sorumluluğumuzun da bilincinde olarak ulusal ekonomimizin tüm temel gereksinmelerini öncelikle karşılayarak ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak istikrar içinde büyüyen ve gelişen bir Türkiye hedefine odaklanmalıyız.

Bu düşünceye sahip disiplinli, çalışkan ve üretken bir ekip ile “Hizmette Kalite ve Kalitede Süreklilik” anlayışını yarattığınızda yolunuz doğru, ufkunuz açık, başınız dik demektir. Sadece ürettiğimizle değil bu üretimi gerçekleştirirken sahip olduğumuz değerler ve üretim anlayışımızla da gurur duyuyoruz. Kalitede sürekliliği sağlayabilmenin ve geleceğe bazı değerleri taşıyabilmenin temel şartının bu olduğuna inanıyoruz.

Kendimize koyduğumuz uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için yöneticilerimizi kazanılması zorunlu savaşlar beklemektedir. Amaç; Cinerler Group olarak, ülkemize katma değeri yüksek hizmetler sunarak, bölgesel alanda istihdama ağırlık vermek ve Türkiye’nin işsizlik sorununa bir nebzede olsa katkıda bulunmaktır.

Bugünlere kadar gelen ve gelecekte de devam edecek bu yolculukta bize eşlik eden tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkürü bir borç biliyor, gelecekte başarılarla dolu güzel günleri birlikte paylaşmayı temenni ediyorum.

H.Levent Ciner
Cinerler Group
Yön.Kur.Bşk.